ITSEPUOLUSTUKSEN TEORIAKURSSI

Itsepuolustuksen teoriakurssi

Lauantaina 9.2. klo 14:30 – 18 Fudoshin dojolla. Kurssi on suunnnattu Fudoshinin jäsenille ja kurssi on ilmainen Fudoshinin jäsenille.

Kurssilla käsitellään itsepuolustustilanteita mm. seuraavilta näkökulmilta:

– Itsepuolustustilanteiden ennakointia ja välttämistä
– Itsepuolustustilanteessa toimimista; ei kuitenkaan tekniikoita
– Itsepuolustustilanteiden jälkiselvittelyt (paikan päällä, poliisikuulusteluissa, lääkärissä, oikeudenkäynnissä)

Eli puhutaan siitä miten tilanteisiin valmistaudutaan ennakolta, miten niitä voidaan yrittää välttää, miten niissä voidaan toimia ja millaisia asioita niiden jälkiselvittelyissä on hyvä huomioida.

Kurssilla itsepuolustustilanteita lähestytään mm. lainsäädännön, psykologian, sanattoman viestinnän ja taktiikan näkökulmista.

Kurssi on suomenkielinen luentokurssi. Kurssi on vuorovaikutteinen eli osallistujat voivat esittää kysymyksiä ja
kommentteja. Kurssille voi ottaa muistiinpanovälineet mukaan, treenipukua EI tarvitse.

Kurssin vetäjä Hannu Vesa (daitoryu 3. dan) on työskennellyt monissa erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä ja on
suorittanut turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon ja järjestyksenvalvojakurssin vuonna 2015.Oikeudenkäyntejä
hän on seurannut käräjäoikeuden lautamiehenä kaudella 2005 – 2009 ja myös aiemmin vanginvartijana työskennellessään.