Daito Ryu aikijujutsu -seminaari

take_log

Helsinkiläinen Fudoshin ry järjesti kansainvälisestikin ainutlaatuisen Daito ryu aikijujutsu-leirin Elokuussa 6.-15. 1999. Opetuksesta vastasivat Japanissa Kansain alueella toimivan Taku-makai-liiton parhaat opettajat. Leiri jakautui kahteen osaa. Viikonloppuseminaari 7.-8.8. oli avoin kaikille, ja leirillä olikin lajiin tutustumassa muiden lajien, aikidon ja jujutsun, harrastajia ympäri Suomea sekä Virosta. Lauantaina 7.8. pidettiin näytös, jota saapui seuraamaan noin 150 katsojaa. Loppuleiri oli vain Fudoshinin jäsenille ja opettajana oli Takumakain pääopettaja Shihan Takeshi Kawabe.

Seminaarilla opettajina toimivat Hakaru Mori, Hiden 8. dan, Kiyohiro Kobayashi, Hiden 8. dan, Yutaka Amatsu, Hiden 8. dan sekä Takumakain ammattimainen pääopettaja Takeshi Kawabe, Hi-den 7. dan. Tapahtuma oli ainutlaatuinen, Kawabea lukuunottamatta muut opettajat olivat ensi kertaa opettamassa Daito ryu aikijujutsua Japanin ulkopuolella. Japanilaisten seurueeseen kuuluivat lisäksi Morin ja Kobayashin vaimot sekä kaksi Kawabe-sensein oppilasta.

Seminaarin opettajat Takeshi Kawabe (vas.), Hakaru Mori, Kiyohiro Kobayashi ja Yutaka Amatsu.

Pääopettajana viikonloppuna toimi Takumakain johtaja, Hakaru Mori. Seminaarille osallistui yli kolmekymmentä lajin aktiiviharrastajaa ja muita lajista kiinnostuneita. Tunnelma leirillä oli mahtava neljän lajin parhaan opettajan kiertäessä salilla korjaamassa oppilaiden virheitä ja jakamassa neuvojaan. Opetus oli hyvin henkilökohtaista. Kaikissa harjoituksissa oli mahdollista päästä opettajien ukeksi ja tuntea, miltä tekniikka tuntuu oikein tehtynä. Oli myös erittäin mielenkiintoista vertailla eri opettajien tekniikoiden eroja. Jokaisella opettajalla on noin 40 vuoden kokemus Daito ryusta ja oma tapansa tehdä tekniikkaa.

Viikonlopun seminaarin aiheena oli Sodenwaza sekä eri tekniikoiden aiki- ja jujutsu versiot. Soden-tekniikat ovat vuonna 1936-39 Takuma Hisan Sokaku Takedalta oppimia tekniikoita. Hisa valokuvasi oppimansa tekniikat ja muodosti niistä kolmeosaisen sarjan. Tähän sarjaan kuuluu yksitoista kirjaa joihin on kuvattu 477 tekniikkaa. Osa tekniikoista on mm. pidätystekniikoita poliiseille. Soden on Ta-kumakain arvokasta tutkimusmateriaalia ja Mori-sensei opettaa erikseen Sodenwasaa Daito ryuta pitkään opiskelleille. Morin opettaessa Soden-tekniikoita niitä valokuvataan ja videoidaan. Harjoittelijat tekevät niistä myös paljon muistiinpanoja. Ainoastaan Takumakaissa on Soden. Tämä erottaa liittomme muista Daito ryu liitoista.

Seminaarilla Mori-sensei opetti jokaisesta tekniikasta kansetsu ja aiki versiot. Ensin harjoiteltiin kansetsu versiota, mikä on puhdasta jujutsu-tekniikkaa. Siinä aiheutetaan aina kipua vastustajalle ja tek-niikat ovat nivelien ja raajojen murskaustekniikoita, esim. sekujiki (selänmurskaus) ja hijikujiki (kyynärpäänmurskaus). Tämän jälkeen tehtiin tekniikasta aiki versiota. Daito ryu aikijujutsun erottaa muista jujutsu tyyleistä aikin käyttö. Aikista on sanottu että se on ”näkymätöntä voimaa näkyvässä tekniikassa”. Toisin sanoen aikijujutsussa keskitytään rentouteen ja vastustajan hyökkäysvoiman käyttöön tekniikoissa. Aikiwazassa ei tarvitse aiheuttaa kipua hyökkääjälle, vaan hänet voidaan saada hallintaan käyttämällä hyväksi ajoitusta ja hyökkääjän hyökkäyksessä käyttämää voimaa ja suuntaa, sekä kontrolloimalla vastustajan hengitystä. Daito ryu aikijujutsussa yhdistetään nämä kaksi asiaa, aiki- ja kansetsuwasa, jolloin tekniikan toimivuus ei ole tekniikan tekijän fyysisestä voimasta tai var-talon koosta riippuvainen.

Mori-sensei tekee tekniikkaa, ukena on Kawabe-sensei.
Mori-sensei tekee tekniikkaa, ukena on Kawabe-sensei.

Viikonlopun aikana tekniikoita tehtiin pääasiassa kolmeen erilaiseen hyökkäykseen: sodedori (yhden käden ote hihasta), katatedori (ote ranteesta) ja shomenuchi (lyönti esim. veitsellä ylhäältä alas). Näihin hyökkäyksiin tehtiin tekniikoista aiki- ja jujutsu versioita ja opettajat selostivat eroavaisuuksia näiden kahden tekotavan välillä.

Lauantain 7.8. pidetty näytös oli tunnin mittainen. Alussa Hakaru Mori kertoi Daito ryusta ja lajin eroavaisuuksista judon suhteen. Judossa on yleensä kolme pistettä, mistä vastustaja kaadetaan. Esi-merkiksi, työntämällä uken ylävartaloa taaksepäin molemilla käsillä ja alavartaloa (jalkoja) eteenpäin saadaan uke kaatumaan. Daito ryussa taas horjutus ja maahavienti tapahtuu vain yhtä pistettä käyttäen.Tulkkina näytöksessä toimi budo-opettaja Yuji Matsuoi, josta kiitos hänelle!

Näytöksen aloitti Fudoshinin jäsenten esiintyminen, jonka jälkeen tekniikkaa tekivät japanilaiset opettajat. Kawabe aloitti erittäin vakuuttavilla aseettomilla tekniikoilla, jonka jälkeen hän teki ninindori ja sannindori tekniikkaa useampaa vastustajaa vastaan. Näissä tekniikoissa hyökääjät ’niputetaan’ yhteen maahanvietäessä, joilloin molemmat hyökkääjät ovat hallinnassa. Kawaben osuuden lopetti tekniikat eri asehyökkäyksiä vastaan. Kobayashi-sensei teki aseetonta aikijujutsua, lähinnä lyöntejä vastaan. Amatsu sensei näytti Sodenwazaa ja Mori-sensei erittäin vaikeaa aikiwazaa. Näytöksen päätti Mori-sensein vaimon Momoyo Morin vaikuttava Sho-huilun soittoesitys. Sho-huilua on perinteisesti soitettu Japanin keisarin hovissa. Ennen Momoyo-sanin esiintymistä Mori-sensei kertoi Sho-huilusta ja siitä että huilua täytyy lämmittää ennen soittoa kaksikymmentä minuuttia, jotta ääni olisi mahdolli-simman täydellinen. Daito ryu aikijujutsun perustajan, Shinra Saburo Minamoto no Yoshimitsu, Mori-sensei kertoi olleen taitava Sho-huilun soittaja.

Kawabe-sensein tekniikka jo (keppi) hyökkäystä vastaan.

Hakaru Mori, 68-vuotias juristi, on Takumakain johtaja. Aikoinaan hän harjoitteli Takuma Hisan opissa päivittäin yli kymmenen vuoden ajan. Nykyään Mori-sensei opettaa vain viikonloppuisin ja kerran kuukaudessa kokeneempia harrastajia. Yutaka Amatsu oli Hisan oppilaana yli kymmenen vuotta. Amatsu on ainoa jolle Hisa opetti Daito ryu aikijujutsun Menkyo kaiden-tekniikat. Ne ovat kaikkein korkeatasoisimpia tekniikoita. Amatsu ei kuitenkaan saanut Menkyo kaiden todistusta, koska hän joutui lopettamaan harjoittelun työkiireiden vuoksi. Hän on opettanut kyseiset tekniikat edelleen Takumakain muille opettajille. Nyt hän on aloittanut harjoittelun uudelleen kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen. Hän on harjoitellut myös judoa ennen Daito ryuta. Amatsun harjoittelutauosta huolimatta hänen tekniikkansa oli erinomaista. Tämä on todiste siitä, että kun on ollut hyvän opettajan opissa pitkän aikaa, tekniikka toimii vuosien tauon jälkeenkin. Amatsu työskentelee journalistina Asahi Shinbun-lehtitalossa, jossa ensin Morihei Ueshiba ja myöhemmin Sokaku Takeda, opettivat Hisalle Daito ryuta 1930-luvulla. Kiyohiro Kobayashi on Takumakain kakkosmies. Hän on harjoitellut Daito ryuta kaikkein kauiten näistä neljästä opettajasta. Hän on ollut myöskin Takuma Hisan oppilas. Kobayashi-sensei on erittäin taitava aikijo-tekniikoissa (jo-sauva tekniikoissa). Ammatiltaan hän on juristi. Ta-keshi Kawabe on Takumakain pääopettaja ja ammattilainen. Hänellä on vakuutusalan yritys, jonka toimitusjohtajana hän toimii. Kawabe opettaa neljällätoista eri dojolla viikossa. Myös hän on ollut Hisan oppilaana, sekä Tokimune Takedan, Sokaku Takedan pojan opissa Hokkaidon saarella. Kawabe-sensei harjoitteli opiskeluaikoinaan mm. aikidoa ja sai 2. danin Morihei Ueshibalta.6.8. ja 9.-15.8. Kawabe-sensein piti leiri ainoastaan Fudoshinin jäsenille. Tänä aikana harjoiteltiin aikiwazaa ja Nikajota. Nikajo on Daito ryun 2. danin tekniikkasarja. Siihen kuuluu kolmekymmentä tekniikkaa, joista kymmenen tehdään polviltaan (idori), kymmenen pystyssä (tachiai), viidessä tekniikassa puolustaja istuu ja hyökkääjä seisoo (hanza handachi) sekä viisi vastatekniikkaa hyökkäyksiin takaapäin (ushirodori). Viikonlopun leirin tapaan harjoituksia oli päivittäin kaksi, aamulla ja illalla. Aamuharjoitukset alkoivat perinteisesti kello 7.00 kuten aina Fudoshinin leireillä. Kaikki harjoitukset alkoivat aikiage tekniikalla. Aikiage harjoittelu on erittäin tärkeä osa Daito ryuta. Siinä tutkitaan vas-tustajan voiman ohjaamista ja hallintaa sekä oman vartalon käyttöä. Kawabe-sensei korostaa opetuksessaan rentouden tärkeyttä tekniikan suorituksessa. Hänen opetustapaansa kuuluu myös hyökätä ja olla itse ukena oppilailleen. Tämä on ominaista perinteiselle bujutsulle.

Tämä seminaari oli suurin, mitä Takumakain opettajat ovat koskaan Japanin ulkopuolella pitäneet, eikä lähivuosien aikana ole odotettavissa vastaavaa tapahtumaa. Kuitenkin Fudoshinin salilla käy Japanilaisia opettajia kaksi kertaa vuodessa. Takumakain pääopettaja Takeshi Kawabe ja Shinichiro Umei vierailevat täällä säännöllisesti. Vuosittain useita Fudoshinin jäseniä käy Japanissa opiskelemassa lajia, koska perinteisen bujutsun oppiminen vaatii läheisiä suhteita lajin pääopettajiin.

Lisää kuvia seminaarista löytyy kuvagalleriasta.

Marko Kempas
Jyri Lamminmäki
Fudoshin ry.