Daito Ryu Aikijujutsu

take_log

Budoka lehdessä alkaa Daito ryu aikijujutsua ja klassista budoa käsittelevä artikkelisarja. Tämän yleisen esittelyn jälkeen seuraavissa Budoka lehden numeroissa käsitellään todellisen budoharjoittelun eri puolia tekniikoista filosofiaan ja harjoittelumenetelmistä historiaan. Artikkelit lehdelle kirjoittaa Daito ryu aikijujutsun Suomeen tuonut budoseura Fudoshin ry. Todellista ja aitoa budoa on vielä olemassa!

Budo voidaan jakaa kahteen luokkaan, perinteiseen (kobudo) ja moderniin (gendai-budo). Judo, aikido, karate, kendo, shorinji kenpo jne. ovat modernia budoa. Perinteiseen budoon kuuluvat ennen vuotta 1867 perustetut japanilaiset tyylisuunnat esimerkiksi monet aikijujutsu, jujutsu, jojutsu ja kenjutsu koulukunnat. Suomessa opetusta tarjoaa kolme aitoa kobudokoulukuntaa, joiden opetusohjelmassa on aseetonta itsepuolustusta: Daito ryu aikijujutsu, Hontai yoshin ryu ja Taura muso ryu. Näistä kaksi ensin mainittua kuuluvat Japanin vanhan budon liittoon, jonka nimi on Nihon kobudo kyokai. Siihen kuuluu kaikkiaan noin 100 eri kobudo koulukuntaa, joiden historia on todistetusti aito. Nihon kobudo kyokai järjestää vuosittain Tokiossa suuren katselmuksen, jossa koulukunnat esittäytyvät. Osanottajien määrä on niin suuri, että kukin koulukunta pääsee estraadille yleensä vain joka toinen vuosi. Tästä huolimatta näytös kestää aamu varhaisesta iltamyöhään. Jokaiselle kobudo koulukunnalle on kunnia-asia osallistua näytökseen. Daito ryu aikijujutsu esiintyy näytöksessä vuosittain. Daito ryu aikijujutsu on aseettomista kobudolajeista harrastajamäärältään suurin, alkuperältään vanhin ja myös maineikkain.

Monet muut tunnetut tyylisuunnat ovat hyötyneet Daito ryu aikijujutsun korkeatasoisista tekniikoista, tehokkaista harjoitusmenetelmistä ja lajin mestareista. Esimerkiksi aikidon kehittäjä, Morihei Ueeshiba, harjoitteli ja opetti noin 20 vuotta Daito ryu aikijujutsua ennen oman tyylisuuntansa perustamista. Osa aikidon tekniikoista on itse asiassa Daito ryuta. Jigoro Kanon lanseeraama laajalle levinnyt judo saa kiittää alkutaipaleensa menestyksestä Daito ryu aikijujutsu mestaria Shiro Saigoa. Judon syntyvaiheessa Jigoro Kano järjesti näytösotteluita uuden Kodokan judon harjoittelijoiden ja muiden tyylisuuntien edustajien välillä saadakseen lisää mainetta Kodokan judolleen. Shiro Saigo voitti näissä otteluissa muiden tyylisuuntien edustajat käyttäen Daito ryu aikijujutsua. Tämä kasvatti judon suosiota tuoden runsaasti lisää harjoittelijoita judon pariin. Shiro Saigo myös opetti Kodokanissa kehittäen judon tekniikoita ja harjoitusmenetelmiä. Judon tekniikoista muun muassa yama arashin sanotaan olevan peräisin Daito ryusta.

Daito ryu aikijujutsun erottaa muista tyylisuunnista aikin käyttö. Aiki on japanilainen sana ja se kirjoitetaan kahdella japanilaisella kirjoitusmerkillä. Ai tarkoittaa harmonisointia ja sulautumista. Ki tarkoittaa energiaa, mieltä ja henkeä. Aiki -sanan synty on läheisessä yhteydessä Daito ryu aikijujutsuun. Aiki on tärkeä konsepti aikijujutsussa. Vastustajan Ki:n voittamiseksi sen kanssa täytyy ensin sulautua.

Jujutsu tekniikat perustuvat rationaalisiin fyysisiin liikkeisiin. Aiki taas perustuu mielen ja hengityksen liikkeisiin. Me voimme oppia jujutsu tekniikoita niin että opettaja näyttää tekniikan ja me katsomme mitä opettaja tekee. Aiki tekniikoita on kuitenkin mahdotonta oppia tällä tavoin. Ainoa tapa oppia aiki tekniikoita on saada opettajalta “fiilis”, miltä aiki tuntuu. Opettajan on heitettävä oppilas lukemattomia kertoja. Aikia harjoiteltaessa “maalaisjärki” joutuu usein koetukselle sillä niin tehokkailta tekniikat tuntuvat. Meidän on usein heitettävä vanhat uskomuksemme romukoppaan ja opeteltava kokonaan uusi tapa ajatella ja käyttää vartaloa. Daito ryu harjoittelu alkaa jujutsu tekniikoista. Harjoittelijan edistyessä jujutsu -tekniikoihin liitetään vähitellen aiki. Tätä yhdistelmää kutsutaan aikijujutsuksi. Rentouteen ja oman kehon vapauteen pyrkiminen tekniikoita tehdessä on erittäin oleellista Daito ryu aikijujutsua harjoiteltaessa.

Fudoshin ry on viisi vuotta toiminut helsinkiläinen budoseura. Seurassa harjoitellaan Daito ryu aikijujutsua ja Onoha itto ryu kenjutsua, joka on japanilaista miekkailua. Aikijujutsua opetetaan päivittäin ohjatuissa harjoituksissa ja kenjutsua kerran viikossa. Muina aikoina omalla dojollamme on mahdollista harjoitella vapaamuotoisesti. Aktiivisia jäseniä seurassa on noin 50 henkeä. Uudet jäsenet ovat tervetulleita.  Fudoshin kuuluu japanilaiseen Daito ryu aikijujutsu Takumakai liittoon. Takumakai liitto toimii Japanissa pääasiassa Kansain alueella Osakassa ja sen lähistöllä. Japanissa on toiminnassa noin 50 Daito ryu seuraa ja Japanin ulkopuolella kaksi dojoa, joista toinen on helsinkiläinen Fudoshin ry. Toinen Japanin ulkopuolisista dojoista sijaitsee Yhdysvalloissa. Takumakai on suurin Daito ryu aikijujutsun neljästä pääryhmästä. Fudoshin ry on ainoa dojo Euroopassa, jossa harjoitellaan Daito ryu aikijujutsu Takumakaita, ja ainoa paikka Pohjoismaissa, missä harjoitellaan Onoha itto ryu kenjutsua. Seurallamme on läheiset suhteet Japaniin. Kaksi kertaa vuodessa meillä on ollut mahdollisuus saada opetusta suoraan Japanista, kun Daito ryu opettajat Takeshi Kawabe, Shinichiro Umei ja muut ovat vierailleet Suomessa pitäen noin puolentoista viikon todella tiivistahtisen seminaarin. Useat seuran jäsenet käyvät myös säännöllisesti Japanissa harjoittelemassa.

Fudohin ry:n opettajat Jyrki Rytilä ja Marko Kempas suorittivat kesällä 1998 ensimmäisinä eurooppalaisina Daito ryu aikijujutsun mustat vyöt. Jyrki Rytilä on Fudoshinin pääopettaja. Sekä Rytilä että Kempas ovat asuneet varsin pitkään Japanissa Daito ryu aikijujutsua harjoittelemassa ja osaavat kieltä. Muutaman vuoden kuluessa Fudoshinista tulee Takumakain Euroopan honbu dojo eli pääsali.

Ensi kesänä elokuun puolessa välissä järjestetään kaikille avoin Daito ryu seminaari Helsingissä. Seminaarin opettajat ovat maailman huippuja Japanista.

Daito ryu aikijujutsusta tai Onoha itto ryu kenjutsusta kiinnostuneille löytyy lisätietoja Fudoshin ry:n kotisivulta http://www.daitoryu.fi. Viestejä voi myös lähettää sähköpostilla osoitteeseen jyrki.rytila@shh.fi.

Jyrki Rytilä
Fudoshin ry